top of page

Store Policy

Customer Care

Wij zijn te bereiken via:

* 0470-465778

* info@sentibene.be 

* de chat functie op deze site

Privacy & Safety

Uw privacy is belangrijk! Wij dragen steeds de grootste zorg om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te waarborgen, en streven ernaar zo transparant als mogelijk te communiceren over wat wij met uw gegevens doen.

Bij het doen van aankopen op onze webshop geeft u uw naam, adres, telefoonnummer, eventueel btw-nummer en e-mailadres op. 

Senti Bene  gebruikt deze gegevens voor de uitvoering van de afgesloten overeenkomst die u middels uw bestelling afsluit.

Wij behandelen uw gegevens als vertrouwelijke informatie en zullen die nooit doorgeven, verhuren of verkopen aan derden. U kan, mits bewijs van uw identiteit (kopie identiteitskaart), deze gegevens op elk moment opvragen, verbeteren, wijzigen of laten schrappen en u kan weigeren dat Senti Bene uw gegevens gebruikt om u informatie toe te sturen.

Het volstaat dit schriftelijk te melden:

of via mail: info@sentibene.be 

of via post: Senti Bene, Koning Albertlaan 195, 9080 Lochristi

Senti Bene bewaart uw persoonsgegevens tot 5 jaar na uw laatste aankoop.

Senti Bene behoudt zich het recht uw gegevens ook te gebruiken om u later informatie over de aangeboden en/of verdeelde diensten door Senti Bene te communiceren in het kader van het gerechtvaardigde belang van Senti Bene om deze diensten bij haar klanten te promoten. U heeft ten alle tijden het recht om u te verzetten tegen het verwerken van uw persoonsgegevens voor directmarketingdoeleinden.

Reply in dat geval op een mail met de melding: afmelden.

Bij een online betaling worden uw betalingsgegevens veilig verwerkt door Wix Payments, zij verzorgen de communicatie met de banken zodat er een veilige online betaling kan gebeuren.

 

De klant is zelf verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van zijn log- in gegevens en het gebruik van zijn paswoord. Uw paswoord wordt gecodeerd opgeslagen; Senti Bene heeft dus geen toegang tot uw paswoord.

 

Senti Bene respecteert strikt de GDPR wetgeving en de Belgische Wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens. U heeft toegang via uw gebruikersprofiel tot het geheel van de beschikbare gegevens over u op Senti Bene ter consultatie, wijziging of verwijdering.

Uw persoonlijke gegevens opvragen, aanpassen of verwijderen
Wij wensen u te wijzen op de rechten die u als betrokkene uit kan oefenen inzake uw privacy, waarvoor u met ons contact kan opnemen: 
1. U heeft het recht op informatie.
Wij staan steeds open voor al uw vragen omtrent uw privacy en de manier waarop wij uw gegevens verwerken. 
2. U heeft het recht op inzage van alle gegevens die wij van u bijhouden.
Dit houdt in dat u bij ons kan/mag opvragen welke gegevens wij op dat moment allemaal van u verzameld hebben. 
3. U heeft het recht om bepaalde informatie aan te passen indien deze niet zouden stroken met de werkelijkheid.
Wanneer uit uw inzage blijkt dat bepaalde gegevens niet correct zouden zijn, dan kan u contact opnemen om uw gegevens waar nodig aan te passen. 
4. U heeft het recht van verzet/bezwaar.
U heeft het recht om verzet aan te tekenen tegen het gebruik van uw gegevens voor bepaalde doeleinden.
5. U heeft het recht om vergeten te worden .
Wanneer u dit wenst kan u bij ons een verzoek tot vergeten indienen. Hiervoor zal een proces opgestart worden dat uw persoonlijke gegevens in al onze databestanden zal verwijderen, voor zover dit wettelijk mogelijk is. 
In een aantal gevallen zullen wij uw gegevens niet altijd (volledig) uit onze data kunnen schrappen, bv. ten gevolge van wettelijke verplichtingen (boekhouding). Uw gegevens verdwijnen in dat geval automatisch uit deze archieven van zodra de wettelijke bewaartermijn verstreken is.
6. U heeft het recht om uw gegeven toestemmingen op ieder moment te wijzigen.
Wanneer u uw toestemming hebt gegeven voor een bepaalde verwerking van uw persoonsgegevens, dan kan u deze toestemming te allen tijde intrekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming voor de intrekking ervan.
7. U heeft het recht om de verwerking te beperken.
U kan ons verzoeken om de verwerking van uw gegevens tijdelijk stop te zetten (“te bevriezen”). De verwerking van uw gegevens zal dan worden opgeschort tot tegenbericht van uw kant, of tot een samen overeengekomen einddatum.
8. U heeft het recht op overdraagbaarheid van uw gegevens.
9. Uw gegevens worden niet buiten de EU verwerkt of opgeslagen.
10. U kan steeds klacht neerleggen bij de privacy commissie (Art 77).
Wanneer u van mening bent dat er zich een inbreuk op uw rechten heeft voorgedaan, dan heeft het u recht om klacht neer te leggen bij uw lokale privacy autoriteit (voor België: https://www.privacycommission.be/)
Precies om uw privacy te beschermen  vragen wij steeds om legitimatie wanneer u een van deze rechten wenst uit te oefenen. Er zal daarom steeds gevraagd worden naar een kopie van uw identiteitskaart. 

Payment Methods

- Credit / Debit kaarten
- PAYPAL

- Betalen bij afhalen 

- Vooruitbetaling / bank transfer 

- Apple Pay

Payment Methods
bottom of page