top of page

Info Healing

Er bestaan vele vormen van healing. Onder healing vallen alle therapieën die inwerken op het energiesysteem binnen ons lichaam.

Ik gebruik eigenlijk geen enkel vast systeem op zichzelf gezien ik mij best voel bij een combinatie van verschillende vormen. Binnen Reiki zijn er ook verschillende stromingen, diverse leermethodes en handelingen.

Ik zelf ben ondertussen ingewijd tot het Master level Reiki, al ga ik hierbij niet altijd even traditioneel te werk als de meesten. Ik geef deze behandelingen meer op gevoel dan dat ik een vast stramien of werkwijze volg. Jezelf zijn is de basis voor alles, vandaar ik hier ook mijn ding doe.

Ik hou bovendien niet van het hele zweverige dat je bij veel alternatieve zaken terug vindt. Spiritualiteit toepassen in het dagelijkse leven hoeft nu niet bepaald samen te gaan met het hele "geitenwollensokken" gebeuren. Het mag natuurlijk, ieder zijn ding, maar ikzelf knap daar op af, vandaar ik ook niet pas in een "traditioneel alternatief" plaatje.

Naast Reiki gebruik ik ook nog bepaalde massagetechnieken (marmapunten, reflexologie), edelsteentherapie, etherische oliën en klankschalen. Allemaal werken ze in op het energiesysteem binnen ons.

 

Op deze pagina kunnen jullie een beknopte samenvatting vinden over de chakra's en de verschillende systemen die ik gebruik.

Boek behandeling
shutterstock_1466481890.jpg

Wat is healing? (basis)

Om de basis van healing uit te leggen refereer ik graag naar Einstein. E = mc2 

Deze formule leert ons dat energie = massa x de lichtsnelheid in het kwadraat. Simpelweg, massa en energie zijn gelijkwaardig (of dus gelijk).

 

Alles is energie, ook wijzelf. Als we alles ontleden tot het kleinste deeltje die we vandaag kunnen meten, bestaan we allemaal uit atomen.

Atomen zijn de kleinste bouwstenen van elk chemisch element waaruit alles in de wereld en ook wijzelf zijn opgebouwd.

De kern van een atoom bevat protonen (positief geladen deeltjes) en neutronen (geen lading), de "wolk" rond het atoom bevat elektronen (negatief geladen). Heel kort door de bocht kunnen we stellen dat deze interactie trilling geeft = energie. 

We kunnen dus wel degelijk stellen dat alles energie is, ook de ogenschijnlijke "levensloze" materie rondom ons. Dat vinden we eveneens terug in de wet van Einstein. Energie kan vastgehouden worden in materie met een massa, en later terug vrijkomen. (Dit gegeven is bijvoorbeeld interessant wanneer we de werking van (edel)stenen en mineralen gaan bekijken in deze context.)

 

Healing moet je dus zien als een overdracht van energie. Je zou het eveneens energetische therapie kunnen noemen.

Hoe en waarom dit nu zo effectief werkt op ons lichaam komt verder op deze pagina aan bod.

 

Dat energie draadloos kan worden overgedragen is bovendien bewezen door Tesla en zijn Wardenclyff tower (meer bekend als de Tesla toren). Tesla zijn theorie (simpel uitgelegd) impliceert dat wanneer er energie aan de aarde wordt afgegeven met een bepaalde frequentie, deze ergens anders op de aarde terug kan worden "afgetapt" zonder dat hiervoor bedrading of kabels nodig zijn.

 

Tesla en Einstein waren het voor alle duidelijkheid niet altijd eens, vandaar ik beiden vermeld. In beide theorieën kan evenwel een logische en wetenschappelijke verklaring worden gevonden voor hoe energetisch healen kan werken.

Energie in het menselijk lichaam

Naast het feit dat we dus allemaal energie zijn, bevat ons lichaam ook bepaalde energiesystemen en energiebanen. De energiebanen noemen we meridianen.

Vanuit de oude Chinese geneeskunde leren we dat er in ons lichaam 76 energiebanen lopen. Deze bevatten onze levenenergie die door het lichaam stroomt. Van die 76 energiebanen of meridianen zijn er 12 hoofdmeridianen die allemaal gelinkt zijn aan onze organen. 

Deze basis wordt onder andere gebruikt voor acupunctuur, reflexologie en acupressuur. 

De meridianen lopen dan op hun beurt door grofweg 7 hoofdchakra's (chakra = sanskriet voor wiel). 

 

Gezien ik het graag een beetje wetenschappelijk houd, bemerk ik graag dat ook het bestaan van deze meridianen ondertussen meer en meer bevestigd wordt via de traditionele wetenschap.

Voor wie graag wat wetenschappelijke evidentie naleest (Engelstalig): https://www.researchgate.net/publication/331942071_Anatomical_Evidence_of_Acupuncture_Meridians_in_the_Human_Extracellular_Matrix_Results_from_a_Macroscopic_and_Microscopic_Interdisciplinary_Multicentre_Study_on_Human_Corpses

Chakra's - Aura 

Zoals ik hierboven al kort aanhaalde bevat ons lichaam chakra's of "energie wielen".

Er bestaan vele chakra's in ons lichaam, maar de basis kunnen we samenvatten in 7 hoofd chakra's die op hun beurt gelinkt zijn aan het energieveld rondom ons (ofwel ons aura) dat eveneens uit 7 lagen bestaat. Hiernaast zijn ook zeker de chakra's in de handen belangrijk, gezien deze zorgen voor de energiedoorstroming die dan uiteindelijk zal zorgen voor healing.

Elk chakra is gelinkt aan bepaalde energiebanen en dus bepaalde organen. 

Ondanks het bestaan van chakra's momenteel nog niet wetenschappelijk is aangetoond, kunnen de 7 lagen van ons aura wél aangetoond worden d.m.v. Kirlian fotografie ofwel coronale ontladingsfotografie. 

Tegenstanders beweren dat dit geen authentieke aurafotografie zou zijn, omdat "levensloze" voorwerpen ook een aura hebben. 

Gezien ik al eerder de relativiteitstheorie van Einstein aanhaalde kunnen we stellen dat alles energie is. Materie met massa kan energie opslaan, dus zo gek is het dan absoluut niet dat ook een schijnbaar "levensloos" voorwerp toch een aura heeft. Het zal alleen een zwakker aura hebben dan een "levend" voorwerp of mens / dier, omdat het minder aura lagen rond zich heeft (enkel de fysieke laag), al is dit gegeven ook niet 100% correct. Het is de meest simpele uitleg om hier iets duidelijk te maken.

 

Onder het motto zien = geloven, kan ik iedereen ook leren om een aura te zien. Het fysiek zien van een aura vergt wat inspanning, gezien het een scherpte van onze ooglens vraagt die we niet dagelijks gebruiken. Je kan het wat stellen als de zoomfunctie in een gewone camera. We moeten ons oog anders "scherpstellen" om een aura te kunnen zien. Hoe meer je deze techniek oefent, hoe beter je ook de verschillende lagen van het aura kan leren zien. Het vraagt wel voor de meesten onder ons (mezelf inbegrepen) een serieuze inspanning en is vermoeiend, vandaar ik deze techniek zeker niet dagelijks toepas en al zeker geen aura's scan van mensen die ik ontmoet. Het aanvoelen van een aura daarentegen kunnen we allemaal veel gemakkelijker. Niet voor niets voel je soms bij mensen een "negatieve" energie of zeggen we van anderen "ze zijn het zonnetje in huis". Als je pakweg in de winkel staat, en iemand komt te dicht bij je staan, voel je je meestal ongemakkelijk, omwille van dezelfde reden. Ze komen in jouw energieveld staan.

Het aura heeft als hoofddoel om ons te beschermen. Zijn daar stoornissen in, dan is je beschermingsveld ook aangetast.

De uitleg over de 7 chakra's en hun link met de 7 lagen van ons aura komen op andere pagina's terug. 

 

Over de chakra's en hun werking vind je online al veel terug. Ook deze website zal op termijn uitgebreid worden met meer gedetailleerde info. Hier geef ik echter een korte opsomming van de chakra's en waarmee ze zijn gelinkt.

 

De 7 hoofdchakra's:

1. Wortelchakra:  basis vertrouwen (rood)

2. Sacraalchakra: seksualiteit en creativiteit (oranje)

3. Zonnevlecht: kracht - energie (geel)

4: Hartchakra: liefde en genezing (groen of roze)

5: Keelchakra: communicatie (blauw)

6: 3e oog: bewustzijn (indigo)

7: Kruinchakra: spiritualiteit (paars of wit)

 

De eerste 3 zijn geconnecteerd met ons "mens" zijn. De laatste 3 met onze "mind". 

Het hart verbindt deze met elkaar. Vandaar we ook de uitdrukking: liefde heelt alles, zeer letterlijk kunnen nemen.

 

Het ontstaan van ziekten

Hiervoor keren we even terug naar de oude Chinese geneeskunde. Onze meridianen of energiebanen transporteren onze levensenergie. Chinezen noemen dit ook wel Qi of Gi. In Japan wordt verwezen naar Chi en in het Sanskriet wordt die levensenergie ook wel Prana genoemd. Zolang de doorstroming van deze energiebanen vlot kan verlopen is het lichaam in balans en dus niet ziek. Vormt er zich echter een blokkade op deze energiebanen, dan zal dit zich op termijn (als de blokkade blijft aanhouden) manifesteren in ziekte.

Voeding, omgevingsfactoren etc. hebben hier allemaal een invloed op, maar ook onze denkprocessen en wat we voelen.

Woede, frustratie, verkeerd aangeleerde denkpatronen, afwijken van wie we echt zijn, .. etc. kunnen allemaal voor blokkades zorgen. Niet voor niets verwijst men wel eens naar het Latijnse gezegde: "mens sana in corpore sano", oftewel "een gezonde geest in een gezond lichaam". Het één kan niet zonder het ander. 

Ziekte kan ons mentaal beïnvloeden, maar we kunnen ons ook letterlijk ziek denken.

Het omgekeerde is ook waar, we kunnen ons eveneens gezond denken, al wordt daar veel minder aandacht aan besteed. Toch is het placebo - effect een zeer gekend én wetenschappelijk bewezen fenomeen. Als we maar denken dat het helpt, helpt het ook echt.

Het nocebo - effect bestaat ook (nog niet wetenschappelijk aangetoond) al wordt het her en der wel vermeld. Als je maar hard genoeg gelooft dat iets niet zal werken, mag het medicijn nog zo doeltreffend zijn, het zal niet werken. 

Dit toont nog maar in kleine mate de invloed van onze "mind" aan, de realiteit van wat we kunnen denken gaat echter nog véél verder dan dit gegeven, maar is hier nu minder relevant.

Healing - Reiki

Onder Reiki kan je het doorgeven van levensenergie door de handchakra's verstaan. Door deze energie te laten inwerken op het lichaam en op de chakrapunten (waar dus de meridianen doorlopen) kunnen blokkades worden opgehoffen. Blokkades in de meridianen van ons lichaam zorgen namelijk ook voor een verminderde of overactieve werking van één of meerdere chakra's. Door op deze punten in te werken kan het evenwicht zich terug herstellen.

Op zich is healing dus geen genezing op zich, maar het herstelt blokkades in je lichaam waardoor het terug in staat is om zichzelf te genezen. Dit zowel op fysiek als emotioneel vlak.

Edelsteentherapie

Vanuit het principe dat energie kan vastgehouden worden door materie met een massa, kunnen we begrijpen hoe edelsteentherapie werkt.

Gesteentes en mineralen worden door hoge druk en tot wel miljoenen jaren tijd gevormd in de aardkorst. Hierdoor bevatten ze zeer veel energie die ze ook effectief afgeven aan de omgeving rondom hen. Als we dan gaan kijken waarom bepaalde stenen een bepaalde uitwerking hebben op bepaalde ziektes of aandoeningen, moeten we even terug naar de biochemie van de mens (en/of dier).

Wij hebben allemaal sporenelementen nodig die levensnoodzakelijke functies hebben in ons lichaam. Zo is zink bijvoorbeeld noodzakelijk voor een goede werking van ons immuunsysteem, wondgenezing en bloedstollingen, werkt het tegen acne en heeft het nog tal van andere functies. Een steen die het mineraal zink bevat, zal dus effectief zijn bij problemen die hiermee verband houden.

Dit geldt voor alle mineralen en edelstenen. 

Edelsteentherapie werkt dus zowel door de afgifte van de opgeslagen energie die jarenlang bijeen gehouden zit in de steen als door de afgifte van de mineralen waaruit ze zijn opgebouwd.

Gezien bovendien bij elk chakra een bepaalde kleur hoort, heeft de kleur van de steen ook een positieve werking op het chakra waarbij ze resoneert.

 

Het dragen van een steen als sierraad, het bijhouden van een steen in uw buurt of het plaatsen van een steen in een ruimte is dus zeer doeltreffend als therapie, en hoeft zeker niet enkel in het instituut plaats te vinden. In de praktijk (en in mijn volledige privé woning) staan om deze reden diverse stenen opgesteld en ik draag er ook altijd bij mij. De aankoop van stenen om bij u te dragen of in huis te plaatsen is hier dan ook zeker mogelijk.

Klankschalen

Het menselijk lichaam bestaat voor het overgrote deel uit water. Gezien geluid zich in golven beweegt en de klankschalen allemaal een diepe trilling afgeven, worden deze trillingen en golven door het lichaam getransporteerd. Hierdoor worden onze organen en energiebanen als het ware gemasseerd door de trillingen, waardoor blokkades worden verholpen.

Bovendien zorgt ook het geluid die ze produceren voor een diepe ontspanning, wat zeer effectief werkt tegen stress en zelf zorgt voor een helend effect door de activatie van ons parasympatisch systeem. Stress zorgt voor de vrijgave van het hormoon cortisol (naast bijvoorbeeld ook adrenaline) in het lichaam. Dit zet ons sympathisch systeem in gang. Cortisol zorgt in ons lichaam voor de afbraak van bepaalde aminozuren (bouwstoffen van eiwitten) in onze spieren, die hierdoor in energie (glucose = suiker) worden omgezet. Hierdoor is ons lichaam in hogere prestaties in staat, wat handig is als we moeten vluchten of vechten voor ons leven. Bij stress echter is er een langdurige verhoogde aanmaak van cortisol, wat zorgt voor een langdurige afbraak van aminozuren waardoor ons lichaam uiteindelijk teveel energie verbruikt. Bovendien zorgt cortisol bijvoorbeeld ook voor een onderdrukking van het immuunsysteem wat eveneens nefast is voor het ontstaan van ziekten. Diepe ontspanning door onder andere het gebruik van klankschalen is dus zeer nuttig en helend voor ons lichaam.

bottom of page