top of page

Healing

Er bestaan vele vormen van healing. Onder healing vallen alle therapieën die inwerken op het energiesysteem binnen ons lichaam. Ik gebruik eigenlijk geen enkel vast systeem op zichzelf gezien ik mij best voel bij een combinatie van verschillende vormen. Binnen Reiki en energetisch genezen zijn er eveneens diverse stromingen, diverse leermethodes en handelingen. Ik zelf ben ondertussen ingewijd tot het Master level Reiki, al ga ik hierbij niet altijd even traditioneel te werk als de meesten.

Ik heb naast de Reiki opleidingen energetisch genezen voor mens en dier gevolgd en ben momenteel aanvullend bezig met een opleiding veterinaire natuurgeneeskunde (duurt 3-4 jaar) zodat het aanbod voor dieren steeds uitgebreider en vollediger wordt.

Zo werk ik nu via healing (al dan niet op afstand) en edelstenen, maar daar komt dus stelselmatig ook een volledig aanbod via Bach bloesems, kruiden / aromatherapie en voeding / leefstijl / gedrag advies bij.
 

Image by Andrew S

De behandeling bij een dier loopt steeds wisselend.

Dit hangt een beetje af van hoe het dier zelf reageert en hoe het wenst benaderd te worden.

Honden zijn over het algemeen gemakkelijk fysiek gemakkelijk te behandelen in het salon, zij zijn het immers gewoon om op verplaatsing te komen.

Voor katten is dit een heel ander gegeven. Katten worden beter ofwel via afstand behandeld, ofwel bij de eigenaar thuis zodat het dier in zijn vertrouwde omgeving kan blijven.

Het is namelijk de bedoeling dat een dier geen of zo min mogelijk stress ervaart bij de behandeling.

Energie werkt ook op afstand in, dus een healing op afstand (waarbij er dus geen direct fysiek contact plaatsvindt tussen mij en het dier) werkt absoluut even krachtig in als een fysieke behandeling.

Een behandeling thuis is aangewezen wanneer het dier bepaalde gedragsproblemen zou vertonen en er onvoldoende respons zou zijn via de healing op afstand, gezien ik dan ook kan zien of er extra aanpassingen nodig zijn aan de leefomgeving van de kat.

(ik heb hier eveneens een opleiding voor gevolgd naar gedrag en leefomgeving van de kat toe)

Heb je de uitzondering op de regel in huis en heb je een kat die zeer zelfzeker is en geen problemen ondervindt door die van locatie te veranderen, dan is de kat uiteraard ook welkom hier.

Voor een behandeling op afstand is een recente foto (waarop ook de ogen zichtbaar zijn), de naam van het dier en zijn/haar leeftijd en globale medische geschiedenis voldoende om de behandeling te kunnen uitvoeren.

Indien gewenst kan er gependeld worden op de stenen / kristallen die het dier extra kunnen helpen.

Ik geef echter ook graag mee dat dieren heel veel energie van ons als baasje overnemen, dus als u met uw dier op behandeling komt (of eentje op afstand laat uitvoeren) het best kan zijn dat ik niet alleen vrijblijvende informatie geef over hoe u uw dier gelukkiger / gezonder kan maken, maar ook over uzelf.

Deze informatie is echter zoals alle informatie vrijblijvend. U doet met de informatie wat u zelf wenst.

Heb je nog vragen over deze behandeling, stuur dan gerust een berichtje!

Prijzen:

- healing hier in het salon: €65

- healing op afstand (inclusief uitpendelen van kristallen of andere therapieëen indien nodig): €65

- healing op afstand zonder extra uitpendelen en info: €55

- healing bij u thuis: prijs op aanvraag (afhankelijk van u woonplaats en de omvang van het consult)

- gedragsconsultatie (momenteel enkel voor katten): €25-45-65 (afhankelijk van de hulpvraag)

bottom of page